Stråtag er det mest klimavenlige tag

Stråtaget er bedste bud på et klima- og miljøvenligt tag, viser en grundig analyse, som sammenligner forskellige tagtypers klimaaftryk.

Stråtag er det mest klimavenlige tag. Foto: PR.
Stråtag er det mest klimavenlige tag. Foto: PR.

Stråtaget er det mest klimavenlige tag, viser en helt ny livscyklusanalyse, hvori tage af strå, tegl og tagpap sammenlignes. Det betyder, at stråtaget er bedste bud på et tag, når det gælder om at optimere huse i forhold til ressourceforbrug og miljøpåvirkninger.

Sammenlignet med tage af tagpap og tegl sparer stråtaget klimaet for mere end 60 procent CO2, og samtidig skaber tagrør livsgrundlag for mange dyre- og plantearter.

Tagrør bruger kvælstof fra både vand og luft under væksten, og dét er grunden til det glædelige budskab.

Det er en af Danmarks førende eksperter i livscyklusanalyser, Jan S. Kauschen fra Tegnestuen Vandkunsten, der har udført den sammenlignende analyse for Tækkelauget og Straatagets Kontor, som er tækkebranchens udviklings- og informationskontor.

Undersøgelsen viser, at et stråtag udført på et almindeligt villahus kan spare atmosfæren for cirka fem tons CO2 over tagets 50 års levetid, set i forhold til et tagpaptag. Det svarer til 13 procent af husets samlede klimapåvirkningen fra de benyttede materialer.

I undersøgelsen er det klimapåvirkningen for et træhus i halvandet plan fra Trelleborg på cirka 169 kvadratmeter, der er beregnet. Klimabelastningen fra et sådant hus er i forvejen lav, nemlig det halve af, hvad der anbefales i forhold til den frivillige bæredygtighedsklasse, blandt andet fordi Trelleborgs huse er bygget af træ og samtidig har huset et meget lavt energiforbrug til opvarmning.

Tækkelaugets formand, Thomas Gerner, glæder sig over den nye undersøgelse.

– Vi har længe vidst, at stråtaget er det mest klimavenlige, men nu har vi fået alle facts på bordet i sammenligningen mellem forskellige typer tag, og hermed kan det sort på hvidt dokumenteres, hvor meget CO2, atmosfæren kan spares for ved at vælge strå på tag eller for den sags skyld på facader, siger Thomas Gerner.

En stor del af tagrørene til stråtage importeres fra lande så langt væk som Kina, men på trods af transporten er stråtaget altså det mest klima- og miljøvenlige, der kan vælges i en tid, hvor regeringen har sat et ambitiøst mål for CO2-reduktion, og hvor det er afgørende, at også byggeriet kommer ind i indsatsen for et bedre klima.