Regler for snerydning på fortove omkring huset.
Regler for snerydning på fortove omkring huset.

Vinteren er for alvor over os, og nu gælder det om at have styr på de gældende regler for snerydning på fortove og øvrige areal omkring huset.

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du ifølge borger.dk pligt til at sørge for, at der er ryddet sne og gruset eller saltet på dit fortov mellem klokken 7 om morgenen og klokken 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne klokken 8 om morgen og frem til klokken 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

LÆS OGSÅ: Undgå indbrud i julen med fem gode råd

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det for eksempel grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

– Det er vigtigt, at man som boligejer følger sine vinterpligter. Skulle uheldet være ude, risikerer man at blive gjort erstatningsansvarlig. Dén, der er kommet til skade, kan gøre krav på udbetaling af erstatning for skader og for eksempel tabt arbejdsfortjeneste, hvis man har forsømt sine pligter. Der kan også blive tale om erstatning for svie og smerte, varige mén, tab af erhvervsevne med videre, fotæller Thomas Jacobsen, der er markedsdirektør hos RealMæglerne.

Ud over at rydde fortove for sne bør du ifølge markedsdirektøren fjerne istapper fra dit tag, så de ikke rammer folk i hovedet.

Hvad gør man, hvis man ikke er hjemme?

Hold øje med vejrudsigten og undgå overraskelser.

Risikoen for slud og tøsne opstår, når kold luft presses ned over Danmark. Samtidig dannes der byger i den kolde luft, og disse byger kan stedvis falde som slud eller tøsne. Kigger man på gennemsnitsdatoen for den første sne i Danmark over de seneste 30 år, skulle sneen allerede være faldet omkring den 11. november i år.

– Hvis du for eksempel overvejer at tage i sommerhuset hen over juleferien, er det en god idé, at du laver en aftale med naboen eller andre, som kan ordne snerydningen og sprede grus eller salt for dig, mens du er væk, siger Thomas Jacobsen.

Regler for snerydning på fortove skal sikre dig selv og andre

Fortov, indkørsel, havegang, trapper samt andre færdselsarealer foran huset skal ryddes. Det skal sikre dig, men det skal også sikre, at postbud, skraldemand, gæster med videre kan færdes sikkert ved din bolig.

LÆS OGSÅ: Energioptimering af hus – her skal du starte

Rydningen skal ske så hurtigt som muligt, efter sneen er faldet. Det betyder ikke, at du skal skynde dig hjem fra arbejde. Det skal blot gøres straks efter, du er kommet hjem.

Er der istapper på dit tag, som du ikke kan komme til, skal du sørge for at advare forbipasserende med afspærring og eventuel skiltning. Herefter skal du hurtigst muligt få istapperne fjernet.

Vintersikring af boligen:

  • Fjern fygesne fra loftet, hvis sneen er trængt ind
  • Isoler vandrør på kolde lofter med videre, så du undgår frostsprængninger
  • Frigør ”frosne tagrender” for is, så smeltevand og nedbør ikke løber over og skader træ- og murværk på huset