Nu er Energistyrelsens pulje til energirenoveringer åben

Med Bygningspuljen kan mange boligejere skifte de gamle vinduer og terrassedøre til nye energivinduer – meget billigere. I dag åbnede årets første pulje, og det er med at være hurtig ude. Sidste år forsvandt puljerne nemlig på få dage. Din glarmester er klar med råd og vejledning til, hvordan du bedst energioptimerer din bolig

I dag åbnede dette års første omgang af Energistyrelsens pulje til energirenoveringer for boligejere – også kaldet Bygningspuljen. I år er der i alt afsat 675 millioner kroner til tre puljer, som boligejerne kan søge om en del af, hvis boligens vinduer eller terrassedøre har set bedre dage. Sidste år var der rift om puljerne, og der gik kun få dage, før alle pengene var uddelt.

Derfor gælder for boligejerne det om at være hurtig på tasterne, hvis man vil gøre sig håb om at få del i puljen, og dermed få skiftet de gamle vinduer ud med nye og mere klimavenlige vinduer. Der kan blandt andet søges om tilskud til udskiftning af vinduer og ovenlys, montering af forsatsvinduer og udskiftning af yderdøre med minimum 70 procent glas, hvilket typisk er terrassedøre.

– Puljen til energirenovering tilbyder markante tilskud til netop sådanne ting som nye vinduer. Og da varmeregningen ofte fylder en del i huse med vinduer, der er 30-50 år gamle, blev de første puljer lynhurtigt tømt. Derfor opfordrer vi boligejerne til allerede nu at sikre sig et tilbud på nye vinduer, så papirarbejdet er klar, når der åbnes for ansøgninger, siger sekretariatschef Poul Henrik Madelung fra Glarmesterlauget.

Fra udgift til besparelse

Som et konkret eksempel på tilskudsmulighederne kan nævnes, at et 110 kvadratmeter parcelhus, der er mere end 20 år gammelt og som opvarmes med fjernvarme, kan få over 52.000 kroner i direkte tilskud. Herudover kan boligejeren opnå en besparelse på over 3.000 kroner om året.

– Det er en meget stor del af udgiften til nye vinduer som dækkes ind af tilskuddet, og den årlige besparelse sørger for, at udgiften hurtigt bliver til en løbende gevinst. Samtidig bidrager man jo også til at løse klimaudfordringerne, understreger Poul Henrik Madelung.

Husk garantien

Udover at være opmærksom på selve vinduernes kvalitet, skal boligejerne være opmærksomme på garantien på det arbejde, der udføres.

– Boligejeren bør altid spørge ind til, hvilken garanti, der er på såvel vinduer som montering. Det er vigtigt, hvis der af den ene eller anden grund opstår problemer efter monteringen. Glarmesterlaugets medlemmer giver en udvidet garanti på alt arbejde. På den måde er man sikret mod uheld eller fejl, understreger Poul Henrik Madelung.

Han fortæller, at vejledning i korrekt ansøgning til Energistyrelsens pulje er gratis fra Glarmesterlaugets medlemmer i forbindelse med tilbudsgivning. Det er dog vigtigt, at boligejeren søger om tilskud, inden arbejdet påbegyndes. Der gives nemlig ikke tilskud til allerede påbegyndt arbejde.