Indretning af kontor med digitalt værktøj fra Cebra

Common Sense hedder et digitalt værktøj arkitektvirksomheden Cebra har udviklet til at skabe både tidssvarende og fremtidssikrede arbejdsmiljøer. Nøglen til fremtidens arbejdsplads ligger i medarbejdernes viden, hvis input og data nu let og intuitivt kan anvendes operationelt til at skabe en tryg og motiverende arbejdsplads efter Corona-nedlukningen.

Indretning af kontor med digitalt værktøj fra Cebra. Grafik: Cebra.
Indretning af kontor med digitalt værktøj fra Cebra. Grafik: Cebra.

Det seneste års nedlukninger har skubbet fundamentalt til rollen den fysiske arbejdsplads spiller. Både arbejdsgivere og ansatte stiller sig selv spørgsmål som: Er kontoret, som vi kender det, overhovedet relevant længere? Hvor mange kvadratmeter og arbejdsstationer har vi egentlig brug for, og hvordan håndterer vi de nye arbejdsmetoder, værktøjer og vaner, som vi hver især har tillært os? Skal vi prioritere rum til skærmarbejde eller til samarbejde?

LÆS OGSÅ: Porsches hovedkvarter i Kina består af åbne kontorer

LÆS OGSÅ: Foster + Partners bag nyt hovedkvarter til Alibaba i Shanghai

Som et konkret værktøj til at arbejde med disse spørgsmål har Cebra udviklet det digitale værktøj Common Sense. På den ene side understøtter Common Sense den ledelsesmæssige indsats for at sikre medarbejdernes trygge tilbagevenden til den fysiske arbejdsplads. På den anden side bruger platformen medarbejdernes viden som drivkraft og kommer med skræddersyede anbefalinger til justeringer af virksomhedens arbejdsmiljø, så de er mere tidssvarende og opfylder medarbejdernes reelle behov.

– At arbejde hjemme har gjort mange af os bevidste om, hvordan og hvor vi arbejder bedst, forklarer partner hos Cebra, Mikkel Schlesinger.

– Netop nu, hvor vi er på vej tilbage til hverdagen, har vi en enestående mulighed for at se nærmere på den fysiske arbejdsplads på kontoret. Vi kan omsætte erfaringerne fra nedlukningen til at forbedre arbejdsmiljøerne, så de bedst imødekommer de ændrede behov, både nu og fremover.

Optimalt indeklima, bookingsystem og ressourcestyringsværktøj i én

Platformen rummer et bookingsystem, der let giver et overblik over, hvornår og hvordan medarbejderne ønsker at bruge arbejdspladsens faciliteter, helt ned til booking af det enkelte arbejdsbord. Common Sense kan på den måde også understøtte en tryg og forsvarlig tilbagevenden til arbejdspladsen efter corona-nedlukningen.

Platformen indsamler og oversætter medarbejdernes input og anbefalinger til konkrete tilpasninger af arbejdspladsen. Det kan både være små justeringer i kontorindretningen, men det kan også være større ombygninger og nye funktioner. Pointen er, at små, hyppige tilpasninger af det fysiske arbejdsmiljø, udført på baggrund af medarbejdernes inputs, forlænger et kontors levetid og giver mulighed for at lade medarbejdernes reelle behov afspejle sig direkte i de fysiske rammer.

Det er efterhånden veldokumenteret at indeklimaet – lys, luftkvalitet, temperatur og akustik – har en målbar effekt på trivsel og produktivitet hos den enkelte medarbejder. Den viden tager Cebra et niveau op. Virksomheden har i en årrække været optaget af at undersøge, hvordan det øvrige, der omgiver os, materialer, farver, lugte og beplantning, også påvirker vores sanser og dermed den måde, vi optimalt lærer og arbejder på. Al denne viden er en integreret del af Common Sense platformen.

Common Sense i praksis

Common Sense er allerede i gang med at blive testet af Aarhus Kommunes afdeling for Børn og Unge. Fire skoler fordelt strategisk på både geografi, størrelse og alder er udvalgt med det formål at understøtte pædagogik, læring og trivsel.

– Vi ser et stort potentiale i Common Sense. Lige først for ligger, at vi kan blive klogere på, hvordan skolerne bruges med Common Sense som et pædagogisk værktøj til at sikre en varieret og differentieret praksis og et godt indeklima. På længere sigt kan platformen muligvis bidrage til Kommunens klimadagsorden: Et overblik over anvendelse og udnyttelse med efterfølgende optimering af hele Kommunens ejendomsportfolio betyder f.eks. et mindre behov for at bygge nyt – og det er noget, der tæller i klimaregnskabet, fortæller Christoffer Vengsgaard, der er koordinerende projektleder ved Aarhus Kommunes Planlægning for Børn og Unge.

Et af de elementer, der, ifølge Christoffer Vengsgaard, er et vigtigt fokuspunkt for Børn og Unge er at platformen lever op til de gængse krav om datasikkerhed, og at det samtidig fungerer intuitivt og brugbart for både undervisere, pædagoger, rumvejledere og teknisk personale.