Bauhaus fik omsætning tæt på 2,5 milliarder

Bauhaus i Danmark har haft en støt stigende omsætning gennem en årrække, og i 2019 var byggevarekæden tæt på at runde 2,5 milliarder kroner.

Bauhaus i Aalborg.
Bauhaus i Aalborg.

Bauhaus fik i 2019 en omsætning på knap 2,5 milliarder kroner mod knap 2,4 milliarder kroner året før. Det svarer altså til en stigning på seks procent.

“Omsætningsstigningen skyldes dels øget aktivitet i vores varehuse, webshop og fuldårs effekt af vores nye varehus i Kolding. I regnskabsåret har vi også indviet nyt varehus i Gladsaxe”, lyder det i ledelsesberetningen.

Resultatet af den primære drift udviste et overskud på 88,4 millioner kroner i 2019 mod et overskud på 81,6 millioner kroner i 2018. Ifølge ledelsesberetningen skyldes resultatudviklingen positive effekter af det stigende aktivitetsniveau samt driftsførte engangsomkostninger i forbindelse med åbning af det nye varehus i Gladsaxe på cirka 13,5 millioner kroner.

“Herudover har vi også i størstedelen af 2019 gennemført en gennemgribende totalombygning af vores varehus i Glostrup, som er afsluttet i første kvartal 2020. Udover de direkte projektomkostninger har ombygningen medført betydelige kundegener, nedskrivninger og besværlig drift under ombygningsperioden”, lyder det.

Årets resultat blev et overskud på 62,7 millioner kroner i 2019 mod et overskud på 56,6 millioner kroner i 2018.

“Årets resultat er tilfredsstillende set i forhold til foregående års resultater og det konkurrenceprægede marked, som branchen fortsat befinder sig i”, lyder det i ledelsesberetningen.

“For det kommende regnskabsår forventes en højere omsætning som følge af dette års åbning af et nyt varehus i Gladsaxe. Resultatmæssigt forventes 2020 at ligge på niveau med 2019”, lyder det videre.

Bauhaus i Danmark har ikke været ramt af lukning som følge af coronapandemien, der brød ud efter regnskabsårets afslutning.

“Om end det er i et tidligt stadie at vurdere effekterne heraf, vurderes det, at selskabets forretningsområder kan blive påvirket af udbruddet med økonomiske konsekvenser for kommende regnskabsår”, lyder det i ledelsesberetningen.